Mr. van de week: dr. Xandra Kramer

Delen:

Xandra KramerMr. van de week is dr. Xandra Kramer (universitair hoofddocent Internationaal Privaatrecht en rechtsvergelijking, Erasmus Universiteit Rotterdam). Kramer heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een VIDI-subsidie van € 800.000 toegekend gekregen voor het onderzoek ‘Securing Quality in Cross-Border Enforcement: Towards European Principles of Civil Procedure?’.

Allemachtig, acht ton te besteden. U hebt vast recent veel nieuwe vrienden gekregen?

Ja, en dat terwijl ik maar financiering voor twee AIO’s heb.

U gaat bekijken of Europa al toe is aan een volledig vrij verkeer van vonnissen, dat wil zeggen dat een vonnis in een burgerlijke zaak dat in de ene Europese lidstaat wordt gewezen, in de andere lidstaten ten uitvoer gelegd kan worden. Weet u het antwoord al?

De (Europese) intentie is om eigenlijk iedere gerechtelijke beslissing automatisch als EU-vonnis te bestempelen. Dit is onder meer gebaseerd op het uitgangspunt van een volledig vertrouwen in elkaars rechtspraak. Dat is natuurlijk een prachtig beginsel, maar de vraag is of hiervoor in alle gevallen wel een goede basis bestaat. Het onderzoek ziet op de vraag welke minimumnormen iedere lidstaat voor de civiele rechtspraak in acht zou moeten nemen. Het onderzoek is breed opgezet en beoogt, met inachtneming van vele verschillende bronnen, tot (delen van) Principles of European Civil Procedure te komen.

Wordt het een beetje een leuk onderzoek, veel reizen enzo, of moet alles weer achter het bureau?

Natuurlijk wordt het een leuk onderzoek. Mijn vakgebied en interesses zijn internationaal georiënteerd, en daarbij hoort regelmatig een bezoek aan het buitenland voor lezingen of onderzoek. De uitwisseling met andere (buitenlandse) onderzoekers, beleidsmakers en praktijkjuristen vind ik belangrijk.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Een bron van inspiratie zijn voor mij onderzoekers die breed georiënteerd zijn en met passie hun vak uitdragen, die open staan voor nieuwe ideeën, en die ook energie steken in de opleiding en vorming van studenten en de nieuwe generatie onderzoekers.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 6 EVRM met het fair trial beginsel is mooi in al zijn eenvoud. Maar tegelijkertijd heel weerbarstig in de praktijk.

Welk wetsartikel het slechtst?

Het nieuwe boek 10 BW is, met alle respect voor de vele inspanningen, een welhaast onoverkomelijk methodologisch monstrum. Maar het biedt de praktijk meer houvast dan de bestaande versnipperde regelgeving.

U ziet: mooist en slechtst is relatief.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Het behalen van deze VIDI-subsidie is zeker een van de hoogtepunten. Het was een uitdaging om op dit niveau de concurrentie aan te gaan met onderzoekers uit hele andere disciplines en de kans op toewijzing is zeker voor dit type onderzoek vrij klein.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

www.conflictoflaws.net en (het niet erg gebruiksvriendelijke) www.europa.eu.

Welk boek las u het laatst?

‘For a future to be possible’ van Thich Nhat Hanh.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Dan maar met de auteur van het hierboven genoemde boek die ook ‘Be free where you are’ schreef naar aanleiding van lezingen gegeven in gevangenissen.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven