Mr. van de week: Eva Kraan

Delen:

Eva Kraan - BakerMcKenzieMr. van de week is Eva Kraan (advocaat bij Baker & McKenzie). Kraan is een van de initiatiefnemers van de nieuwe Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (Vereniging DFA). Op 27 januari 2011 vindt de openingsbijeenkomst plaats van de vereniging.

Spannende week voor u: donderdag wordt uw vereniging officieel gepresenteerd. Al een beetje nerveus?

Nerveus niet, maar er is natuurlijk wel een gezonde spanning. Uit de vele aanmeldingen en reacties die we hebben ontvangen blijkt dat er veel belangstelling is dus ik kijk er vooral naar uit.

Vooral de laatste paar jaar wordt de een na de andere specialisatievereniging opgericht. Vanwaar deze hausse?

Doordat het recht steeds complexer wordt, zijn veel juristen genoodzaakt zich te specialiseren. Ik denk dat men dan ook graag anderen ontmoet die zich met eenzelfde specialisme bezighouden. Daarnaast bestaat naar mijn idee vaak de behoefte om de specialisatie zichtbaarder te maken.

Wordt uw vereniging ook een soort keurmerk voor juristen op dit vlak? Met andere woorden: een echte distributie-, franchise- en agentuurrecht-jurist kan het zich niet permitteren om geen lid te zijn?

Vooralsnog niet. In eerste instantie is de vereniging vooral bedoeld als platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Dat zullen wij doen door het organiseren van bijeenkomsten maar bijvoorbeeld ook door inzet van de DFA LinkedIn Group.

Uiteraard wordt wel nagestreefd dat juristen die zich serieus met het rechtsgebied bezighouden, zich als vanzelfsprekend bij de Vereniging DFA aansluiten. Als het goed is wordt daarmee ook de kwaliteit van de rechtspraktijk en rechtswetenschap bevorderd.

Is het toeval dat er twee advocaten van Baker & McKenzie in het bestuur zitten, en is dat geen belemmering voor advocaten van andere kantoren?

In zekere zin is dat inderdaad toeval. Tessa de Mönnink, Jaap van Till en ik (alle drie advocaat) hebben het initiatief genomen tot oprichting van de Vereniging DFA. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar medebestuursleden uit het bedrijfsleven, de rechterlijke macht en de wetenschap. Zo kwamen wij onder meer uit bij Edwin van Wechem, plaatsvervangend raadsheer bij Hof Den Bosch en een autoriteit op het gebied van het contractenrecht. Aangezien hij tevens als adviseur is verbonden aanBaker & McKenzie hebben wij ons inderdaad de vraag gesteld of dat verstandig zou zijn. Gelet op Edwins achtergrond en expertise kwamen we echter al snel tot de conclusie dat het zonde zou zijn om dat louter om die reden te laten.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Vrouwen in de top van de advocatuur die een succesvolle carrière en interessante nevenfuncties weten te combineren met een gezin.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 7:437 BW, dat aangeeft welke opzegtermijn in acht dient te worden genomen bij beëindiging van een agentuurovereenkomst. Dit biedt een vorm van rechtszekerheid waar in de praktijk veel behoefte aan is. Voor veel andere duurovereenkomsten (zoals distributie- en franchiseovereenkomsten) ontbreekt een wettelijke regeling, zodat vaak onduidelijkheid bestaat over de te hanteren opzegtermijn. Een van de doelstellingen van de vereniging is dan ook om de discussie op te starten of er op dit gebied wetgeving ontwikkeld moet worden.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 6:225 lid 3 BW, dat een regeling bevat voor de ‘battle of forms’. In de praktijk leidt dat vooral tot onduidelijkheid ten aanzien van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Bovendien wijkt de regeling af van internationaal gangbare regels.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Hét hoogtepunt moet hopelijk nog komen, maar de oprichting van de Vereniging DFA is zeker wel een van de mooiere momenten geweest.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl

Welk boek las u het laatst?

Pluk van de Petteflet. Met twee jonge kinderen kom ik aan andere boeken niet toe.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Dat is een lastige vraag, want de mensen die ik graag bij me heb zou ik hun vrijheid niet willen ontnemen. Anderzijds gun ik mezelf ook een leuke tijd, dus kies ik voor Hans Teeuwen, dan valt er in ieder geval nog iets te lachen.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven