Mr. van de week: Geertjan Sarneel

Delen:

Geertjan SarneelMr. van de week is Geertjan Sarneel, notaris in het Zeeuwse Kruiningen. Sarneel heeft 1 juli jl. Erna Kortlang opgevolgd, als nieuwe voorzitter van de KNB. Op 9 september organiseert de KNB ter gelegenheid van het afscheid van Erna Kortlang en de benoeming van Sarneel het symposium Naar nieuwe verhoudingen.

In hoeverre zal uw voorzitterschap verschillen van uw voorganger?

Het belangrijkste verschil is de toekomstvisie van het KNB-bestuur, die wij aan het einde van het voorzitterschap van Erna Kortlang hebben gepresenteerd. Een groot deel van haar voorzitterschap heeft zij besteed aan de totstandkoming ervan. Voor mij is de toekomstvisie een belangrijk uitgangspunt bij de invulling van mijn voorzitterschap. Nu die visie gereed is, kunnen we heel gericht nieuw beleid maken op een aantal thema’s die in ons visiedocument genoemd zijn en die bepalend zijn voor een toekomstbestendig notariaat.

Is er aan het eind van uw termijn nog steeds één onverdeelde KNB?

In onze toekomstvisie constateren wij dat er een grotere diversiteit is in kantoren en notarissen dan tien jaar geleden. Je ziet een grotere diversiteit in samenstelling van kantoren, in de vormgeving van de kantoororganisatie en in de locatiekeuze, maar ook bijvoorbeeld in het soort klanten. Kantoren maken daarin steeds vaker heel gericht en weloverwogen keuzes, waardoor zij steeds meer van elkaar gaan verschillen. Wij verwachten dat die trend zich de komende jaren alleen maar verder zal voortzetten.

Zijn er aan het eind van uw termijn net zoveel notarissen als nu?

Dat is koffiedik kijken. De feitelijke ontwikkeling van het aantal notarissen in de laatste tien jaar laat gemiddeld tot 2008/2009 een jaarlijkse stijging zien van 2 à 3 procent. Sinds het uitbreken van de economische crisis is het aantal notarissen nagenoeg stabiel gebleven.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn inspiratie komt voornamelijk voort uit mijn klanten.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 7 Grondwet: vrijheid van meningsuiting.

Welk wetsartikel het slechtst?

Wetsartikelen die leiden tot meer bureaucratie zijn slecht.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Mijn benoeming tot notaris waardoor ik mijn vader mocht opvolgen.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl en het Notarisnet van de KNB.

Welk boek las u het laatst?

“’s Nachts komen de vossen” van Cees Nooteboom.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Ik wil met helemaal niemand een gevangeniscel delen.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven