Mr. van de week: prof. dr. Leny de Groot-van Leeuwen

Delen:

Leny de Groot-van Leeuwen

foto: Erik van ‘t Hullenaar

Mr. van de week is prof. dr. Leny de Groot-van Leeuwen. De Groot-van Leeuwen zal a.s. woensdag een van de sprekers zijn op het symposium ‘Magistraat en media’. Het aanzien van de rechtspraak’ dat om 20.00 uur in de aula van de Radboud Universiteit Nijmegen plaatsvindt. Ook Erik van den Emster en Maurice de Hond zullen onder andere hun medewerking aan het congres verlenen.

Het doet ons goed te zien dat u na uw commentaar op onze website direct optreedt in een relevant symposium. Het onderwerp gaat u daadwerkelijk aan het hart, zo menen wij op te merken.

Jazeker. Het is een belangrijk onderwerp, waarover de meningen weliswaar verdeeld zijn, maar de vraag om meer en meer openheid over van alles en nog wat steeds dwingender wordt. Openbaarheid van recht en publiciteit zijn echter twee verschillende zaken. Het doel van de openbaarheid is rechtsbescherming, het doel van publiciteit kan van alles zijn.

Wij hopen dat u Maurice de Hond het akelige onderzoek dat hij deed naar de zaak Chipshol behoorlijk zult inpeperen.

Ik moet u teleurstellen. Dat zal ik niet doen.

Wij hopen ook dat u Erik van den Emster ernstig zult toespreken dat hij daadkrachtiger moet optreden om de reputatie van de rechterlijke macht te beschermen.

Ook aan deze verwachting zal ik niet voldoen.

En naast dit alles, wat gaat u aan de orde stellen?

Ik zal spreken over journalisten als nimfen en het grote vertrouwen in de rechtspraak. Ook zal ik ingaan op twee onverenigbare werelden van spreken. De ene is die van het juridisch redeneren en het uitleggen van resultaten daarvan, zoals spreken over de ratio achter de rechterlijke organisatie, over de motivering van de strafmaat en het toelichten van argumenten in vonnissen en conclusies, het laten horen en lezen van de rechterlijke manier van denken en het belichten van de centrale waarden van ons recht. De andere is die van het publiek-politieke redeneren, gekarakteriseerd door de wil om te winnen, het politieke debat en de uiteindelijke beslissing op basis van het getal.

Wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Al degenen die ik dankzij mijn werk mocht ontmoeten. Justitiabelen, rechters, advocaten officieren van justitie, collega’s aan de universiteit, studenten, promovendi, tezamen een prachtig, bont gezelschap. Zij lieten mij andere werelden zien, verbaasden mij, nodigden mij uit om mee te denken, om mijn visie te geven of om verzet te plegen. Graag een iemand genoemd? Mijn vader die, ofschoon overleden toen ik tien was, mij er diep van heeft doordrongen dat niemand op groepskenmerken mag worden beoordeeld.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 1 Grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie (…) op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Welk wetsartikel het slechtst?

Laat ik het houden op slecht. De wet opsporing en vervolging terroristische misdrijven. Lees ook het WODC-rapport van mijn Nijmeegse collega’s prof. Piet Hein van Kempen en mr. Juliët van de Voort, ‘Nederlandse antiterrorisme wetgeving getoetst’, dec. 2010.

Wat is het hoogtepunt uit uw juridische carrière?

Hoogtepunten zijn de contacten geweest in onder andere Tsjechië, Polen, China en Armenië met leden van de rechterlijke macht en wetenschappers, waarin wij met elkaar spraken over het belang van een democratische rechtsstaat en de toegang tot een onafhankelijke rechter.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl.

Welk boek las u het laatst?

‘Vandaag was ik mezelf liever niet tegegekomen’, van Herta Müller. Een somber boek met een mooie titel.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Het delen van een kamer, anders dan met mijn partner, is voor mij sowieso een gruwel.

Weet u een goede Mr. van de Week? Mail ons: office@mr-magazine.nl

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven