Mr. van de week: Ton Lennaerts

Delen:

Mr. van de week is Ton Lennaerts. Hij is de bedenker van het project Spreekuurrechter dat deze maand van start is gegaan in rechtbank Noord-Nederland. Voor € 39,50 kan de particulier zijn geschil al aan de rechter voorleggen.

Hoe kwam u op het idee voor de Spreekuurrechter?
Dat is een lang verhaal, maar in wezen kwam het voort uit onvrede die geleidelijk ontstond.
De bestaande procedure wekte negatieve emoties op bij veel mensen die ik sprak, dat deed wat met mij en zelf werd ik niet blij van de stroperigheid, traagheid, hoge kosten, afstandelijkheid, inefficiency en de bureaucratie er omheen. Als daar nog ontoegankelijkheid van rechtspraak bijkomt en de vraag of je daarvoor als rechter niet zelf verantwoordelijk bent, komt de gedachte op aan een praktijktest met een heel andere vorm van toegang tot en communicatie met een rechter. De Spreekuurrechter is dan ook geen gevestigd instituut, het is een wetenschappelijk onderzoek rond een praktijkproef.

Op welk type zaken rekent u?
Als ik uitga van cijfers, dan zullen zich, binnen het soort (civiele) zaken dat de spreekuurrechter behandelt, de nodige burengeschillen aandienen. Verder is het lastig te zeggen. Dat is dan ook onderdeel van het onderzoek. Wat ook zal moeten blijken is waar de eis van vrijwillige deelname aan het geding toe zal leiden: wie wil om welke reden(en) wel of niet naar de spreekuurrechter?

Lijkt de procedure op die van de Rijdende Rechter?
Totaal niet. Dat is een publiek getoonde vorm van bindend advies en nooit komt het tot een schikking, het conflict is overheersend. In de procedure bij de Spreekuurrechter gaan de acht zeer ervaren kantonrechters uit van het motto: ‘eerst een goed gesprek en desnoods een vonnis’. Confrontaties worden dus zoveel mogelijk tegengegaan en primair wordt bezien of partijen onder leiding (en de toch dwingende ogen) van een rechter, snel en goedkoop tot een voor hen acceptabele oplossing kunnen komen zodat ze het probleem echt achter zich kunnen laten. Zeker ook gevoelsmatig. Ik kan me niet goed voorstellen dat dit na het tv-programma ook zo werkt voor de betrokkenen en hun omgeving (Zie Echtpaar verhuist na mislukt proces bij Rijdende Rechter), maar dat is mijn gedachte.

Rob Geene, de deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland, heeft advocaten opgeroepen om de Spreekuurrechter te boycotten. Hij noemt het in strijd met de rechtstaat dat partijen in principe geen advocaten inschakelen. Een tweede bezwaar is volgens Geene dat zaken alleen op het spreekuur in behandeling worden genomen na een doorverwijzing door het Juridisch Loket of de rechtsbijstandsverzekeraars DAS en Univé. Wat is uw reactie op deze kritiek?

Als die deken een vent was, dan had hij ook een artikel geschreven zoals ik heb gedaan (NJB 2016, nr. 12 blz. 804 t/m 808). Dan was hij een openbare discussie aangegaan waarin ook anderen zich konden mengen. Nu schrijft hij een brief aan het gerechtsbestuur dat het wettelijk is verboden zich met deze vorm van rechtspraak te bemoeien. Hij heeft de juridische grondslagen van het project ook niet begrepen en heeft inmiddels erkend dat het hele verhaal over strijd met de Advocatenwet onjuist is. Ik kan er veel meer over zeggen en zal dat te zijner tijd ook zeker in het openbaar doen ten aanzien van de onderwerpen die u noemt. Laat ik wel alvast zeggen dat advocaten nooit buitengesloten werden en dat ze dat ook niet worden. Het is aan partijen zelf om dit te beslissen en dat past uitstekend in een volwassen rechtsstaat.

Als u het voor het zeggen had dan?
Had ik mijn eigen vredegerecht (De Vrederechter leeft, Trema nr. 7 van september 2016) en was ik al lang begonnen met een spreekuur (berustend op artikel 96 Rv).

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Mijn 27-jarig auteurschap in de vakencyclopedie Sociale Verzekeringen. Ik heb in anonimiteit vele duizenden pagina’s vol vaktechniek verzorgd.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
De mens met al zijn bijzonderheden in het leven en daarmee Paul Scholten en Jan Vranken met hun algemeen deel in de Asserserie.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?
Dat is nauwelijks aanleg heb voor golf maar het wel blijf doen? En dat ik daar de deken tegenkom over wie u net vroeg?

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
Mr. Online. Met een kleine kans dat dit het NJB wordt, omdat ik daar ben gaan bloggen.

Welk boek las u het laatst?
Karakter van F. Bordewijk, voor de derde keer.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Mijn vrouw, maar ik denk dat dit niet de bedoeling was van de rechter die de straf oplegde.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven