Tomas Vaal over pluspunten van arbitrage en de kansen in Nederland

Mr. van de week is Tomas Vaal. Hij is per 16 juni benoemd als algemeen directeur/secretaris-generaal van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in Rotterdam, waar hij nu operationeel directeur is. Vaal is de opvolger van Camilla Perera-de Wit.

Delen:

230916-NAI-social-WilmarDik-128
Tomas Vaal (foto: Wilmar Dik)

Gefeliciteerd met uw benoeming! Gaat u dingen heel anders aanpakken dan uw voorgangster?
“Camilla Perera-de Wit heeft de organisatie enorm verbeterd en het NAI meer opengesteld, met name voor internationale partijen. Dat wil ik graag voortzetten. We zullen de komende jaren werken aan het bekender maken van het NAI en onze diensten, en aan het nog beter en efficiënter maken van de procedures.”

Wat is de toegevoegde waarde van arbitrage, en andere vormen van alternatieve geschilbeslechting?
“Arbitrage is een effectieve manier om een definitieve en bindende beslissing van hoge kwaliteit te krijgen. De kwaliteit komt wat mij betreft door de maatwerkprocedure en de expertise van de arbiters. Arbitrage is internationaal de standaard voor het oplossen van zakelijke geschillen, onder meer vanwege de neutraliteit en de mogelijkheid om nakoming van de beslissing wereldwijd af te dwingen. Bovendien waarderen veel gebruikers de vertrouwelijkheid van arbitrage. Naast arbitrage biedt het NAI ook zakelijke mediation- en bindendadviesprocedures aan. Meer informatie over de voordelen van deze vormen van ADR is te vinden op www.nai.nl.”

Vaak is arbitrage sneller dan geschiloplossing via de rechter. Toch prefereert zeventig procent van de Nederlandse general counsels overheidsrechtspraak boven arbitrage. Hoe verklaart u dat?
“In mijn ervaring is arbitrage in Nederland nog niet erg bekend of populair. Als je alleen maar te maken hebt gehad met procedures bij de overheidsrechter en je moet kiezen tussen arbitrage of rechtspraak, heb je waarschijnlijk meer vertrouwen in wat je al kent. Daar ligt dus nog een grote kans voor het NAI.
Tegelijkertijd zien we in een groot internationaal onderzoek uit 2021 dat maar liefst 90 procent van de respondenten de voorkeur geeft aan arbitrage voor het oplossen van internationale geschillen.”

En heeft het NAI plannen om die general counsels op andere gedachten te brengen?
“Uiteraard. Ten eerste zal het NAI een bijdrage leveren aan de General Counsel Netherlands (GCN) nieuwsbrief van september 2024. Daarin zal een aantal misvattingen over arbitrage worden aangepakt. Ten tweede vindt er op 23 januari 2025 een gezamenlijk evenement plaats met het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) waarin we ook ingaan op de voordelen van arbitrage ten opzichte van de overheidsrechter. Ten derde gaat het NAI de komende jaren vaker met eindverantwoordelijke bedrijfsjuristen in gesprek. Niet alleen om te vertellen wat de pluspunten van arbitrage zijn, maar juist ook om de behoefte van de markt in kaart te brengen.”

De politiek en de publieke opinie zijn de afgelopen jaren kritischer geworden over (investerings)arbitrage. Hoe gaat het NAI daarmee om?
“Ik zie dat er behoefte bestaat aan meer transparantie over arbitrage(procedures). Tegelijkertijd moet bij commerciële arbitrage de wil van partijen om een geschil vertrouwelijk op te lossen worden gerespecteerd. Het NAI draagt bij aan de transparantie door ten eerste de publicatie van arbitrale vonnissen, zij het wel geanonimiseerd, ten tweede het bekendmaken van arbiterbenoemingen op onze website en ten derde door het geven van inzicht in de governance van het NAI. Arbitrage en andere vormen van ADR hebben een belangrijke maatschappelijke functie naast de overheidsrechter.”

Voor u bij het NAI belandde was u advocaat bij NautaDutilh, waar u arbitragezaken deed. Wat boeit u aan deze vorm van geschiloplossing?
“Dat een arbitrageprocedure vaak maatwerk toelaat om tot een zo goed mogelijke oplossing van het geschil te komen. In de advocatuur zorgde dat ervoor dat je echt de tijd kreeg om ook de technische punten van het geschil te doorgronden.’

Wie of wat is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Op 22 juni 2024 is het 75 jaar geleden dat, op het initiatief van prof. P. Sanders, het NAI werd opgericht. Sindsdien heeft het NAI laten zien mee te bewegen met de tijd en steeds weer in te kunnen spelen op de behoeften van de NAI gebruikers. Naast het NAI heeft prof. Sanders actief meegewerkt en zijn stempel gedrukt op het Verdrag van New York van 1958, de International Council for Commercial Arbitration (ICCA), de UNCITRAL Arbitration Rules 1976, de UNCITRAL Model Law van 1985 en de Nederlandse arbitragewet van 1986. Ik vind het inspirerend dat één persoon zo veel kan betekenen voor de ontwikkeling van een rechtsgebied. Het toont aan dat er veel kansen zijn.”

Welke jurist verdient volgens u een compliment?
Iedere jurist die goed en duidelijk procedeert en alleen acties instelt waar hij of zij achter staat.”

Wat staat er bovenaan uw bucketlist?
“De Ironman is voor mij de ultieme duursportuitdaging en ik hoop die ooit te doen. Het is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer lopen.”

Welk boek las u het laatst?
Managing The Professional Service Firm van David H. Maister. Dit boek heb ik gekregen van mijn zussen toen ik de overstap maakte van de advocatuur naar het NAI.  Ik werk nog steeds in de professionele dienstverlening en het boek geeft goede richtlijnen van wat belangrijk is in dergelijke organisaties.”

Met welke beroemdheid zou u een gevangeniscel willen delen?
“Bill Gates.”

Als u het voor het zeggen had, dan…?
“Zou de zon vaker schijnen.”

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven