Invoeringswet Omgevingswet

Delen:

Eerder bent u via deze rubriek op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen ten aanzien van de Omgevingswet (zie B.J. van Ettekoven, ‘De nieuwe omgevingswet in wording‘, Mr. oktober 2014 en V.M.Y. van ‘t Lam, ‘De Omgevingswet: het begrip Activiteit als aangrijpingspunt van de regulering. Een verstandige keus?‘, Mr. februari 2016). Inmiddels heeft de Invoeringswet Omgevingsrecht (hierna te noemen: Invoeringswet) ter consultatie gelegen vanaf 5 januari tot en met 3 februari 2017.

De Invoeringswet vult een aantal leemten in die de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) nog bevatte, zoals schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen (hoofdstuk 15). Een belangrijke wijziging is de volgende. Het is de bedoeling dat de mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen worden beperkt tot besluiten die rechten en verplichtingen voor burgers en bedrijven scheppen, en dat daarom bijvoorbeeld – anders dan thans – een omgevingsplan (nu nog: bestemmingsplan) in beginsel niet reeds schadeveroorzakend is, maar dat bijvoorbeeld een omgevingsvergunning die nadien nog wordt verleend dat is. Voorts bevat de Invoeringswet een wettelijke regeling van het digitale stelsel (DSO; paragraaf 20.5.1). Zo is het de bedoeling dat er één digitaal stelsel komt waar burgers, bedrijven en overheden met één klik op een kaart kunnen zien wat op een locatie mag. Als dit systeem goed werkt, dan is dit een enorme verbetering ten opzichte van de huidige praktijk. Tot slot bevat de Invoeringswet regels over handhaving en uitvoering (afdeling 18.1 en afdeling 18.2).

Verder wijzigt de Invoeringswet een aantal onderdelen van de Omgevingswet. Voorts wijzigt de Invoeringswet andere wetten, of trekt deze in. Zo worden bijvoorbeeld ingetrokken de Crisis- en herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ammoniak veehouderij.

Tot slot bevat de Invoeringswet overgangsrecht. Dat is een belangrijk onderdeel. Want hoe wordt de stelselwijziging van het omgevingsrecht doorgevoerd? Om een voorbeeld te noemen: de Omgevingswet kent niet meer de figuur van bestemmingsplannen. Dat worden omgevingsplannen. Maar een omgevingsplan heeft een veel ruimere reikwijdte dan  een bestemmingsplan. Het omgevingsplan bevat onder meer ook milieuregels en regels die thans in gemeentelijke verordeningen zijn neergelegd. Op welke wijze worden de bestaande bestemmingsplannen getransformeerd naar omgevingsplannen, die bovendien op het gehele grondgebied van de gemeente moeten zien? Uit het overgangsrecht volgt onder meer dat bestemmingsplannen worden aangemerkt als deel van het omgevingsplan (artikel 11.73 Invoeringswet).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven