Mr. van de week: Martin Brink

Delen:

Martin BrinkMr. van de week is Martin Brink. Hij is voorzitter van de Vereniging Corporate Mediation die op donderdag 14 mei een conferentie over conflicthantering bij ondernemingsrechtelijke geschillen organiseert. Brink is advocaat bij Van Benthem & Keulen. Daarnaast is hij arbiter en mediator. Zijn praktijk bestaat uit aandeelhoudersgeschillen, kwesties over corporate governance (bestuur en toezicht), overnamegeschillen (waardering en garanties), het beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten en medezeggenschapsrecht. Verder is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

Waarom hebben Nederlandse bedrijven steeds meer interesse in deze moderne manier van conflictoplossing?

Er kunnen tijd en kosten worden bespaard. Er kan ook geld worden verdiend want creatieve oplossingen zijn mogelijk. Soms moet gewoon de rechter er aan te pas komen, maar met mediation houdt men een oplossing zelf in de hand. Het vertrouwelijke karakter voorkomt of beperkt publiciteit. Partijen kunnen daarom ook meer van hun kaarten laten zien hetgeen meer wegen naar een oplossing opent. Het proces is informeel en kan op korte termijn worden georganiseerd en doorlopen. Een mediator met verstand van het onderwerp van het geschil kan goede ideeën aanreiken en zorgen voor een uitvoerbare vastlegging van afspraken. Dat zijn een paar van de voordelen die het bedrijfsleven heeft ontdekt. De nu ingediende wetsontwerpen met betrekking tot mediation zullen de interesse verder doen toenemen.

Beleven corporate mediators door de economische crisis gouden tijden?

Corporate mediators merken een sterke toename van zaken. Niet alleen als gevolg van de crisis.

In uw boek ‘(Business) mediation en materiedeskundigheid’ schrijft u dat de markt voor mediationdiensten ondoorzichtig is en dat dit in belangrijke mate door mediators zelf wordt veroorzaakt. Kunt u dit uitleggen?

Die opmerking heeft te maken met het keuzeprobleem wanneer een mediator voor een bepaald soort zaak moet worden gevonden. Veel mediators doen allerlei soorten van zaken te vergelijken met een huisarts. Onderzoek wijst uit dat ondernemers een mediator willen die specialist is. Een corporate mediator moet niet alleen een ervaren mediator zijn maar ook inzicht hebben in bedrijfsorganisatorische processen en verstand hebben van vennootschapsrecht en medezeggenschapsrecht. Bij voorkeur ook verstand van het onderwerp van geschil. Het is daarom dat de Vereniging Corporate Mediation is opgericht. De leden voldoen aan zoveel mogelijk van de hier voor genoemde criteria en dat zorgt voor doorzicht in de markt voor mediationdiensten.

Vindt u het leuker om conflicten buitengerechtelijk op te lossen?

Onderhandelen is een passie van mij. Het is een creatief proces om de sleutel te vinden die op een slot past. Ik heb echt studie gemaakt van het vak onderhandelen en de kennis die ik daarbij heb opgedaan komt zowel in zaken bij de rechter als daarbuiten enorm van pas. Van alle geschillen eindigt  98% voor, tijdens of na een procedure bij de rechter in een schikking. Ik herinner mij een situatie waarin wij in de rechtbank Amsterdam na de behandeling van een kort geding op het scherp van de snede de zittingzaal verlieten in een zaak die steeds verder dreigde te escaleren. Ik ben toen midden op de loopbrug naar de zittingszalen blijven stil staan en heb mijn cliënt gevraagd naar de wederpartij te gaan om te vragen of die mee wilde naar het café naast de rechtbank om te zien of er ook andere oplossingen te bedenken waren. Zo lang er geen vonnis is, hebben beide partijen nog gewonnen. Die zaak is uiteindelijk via een mediation tot een voor beide kemphanen tot een bevredigende oplossing gekomen. De rechter heeft veelal maar één antwoord voor meerdere waarheden. Het is daarom beter om met elkaar dan in een procedure bij de rechter over elkaar te praten.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Dat zijn er meer. Toen het lukte om voor het eerst een categorale vakvereniging via de rechter toegang te verschaffen tot cao-overleg (GMD-artsen) of de eerste jurisprudentie op het gebied van kruisverbanden (Amstelland Concernbeheer). Ook beurstransacties waren bijzonder (IPO Brunel, openbaar bod op Sphinx Gustavsberg en meer van die zaken die meer sport dan werk zijn). Het lidmaatschap van de Expertgroep Flexibilisering BV-recht en mijn promotie op het onderwerp Due Diligence zijn andere voorbeelden.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?

Artikel 2:345 BW. Dat maakt een onderzoek mogelijk naar het beleid en de gang van zaken in een rechtspersoon.

Welk wetsartikel het slechtst?

Artikel 2:345 BW. Het artikel wordt te pas en te onpas toegepast en is door de jurisprudentie buiten de oevers daarvan getreden.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Rechtspraak.nl, Inzicht in Ondernemingsrecht en Inzicht in contracten- en aansprakelijkheidsrecht & burgerlijk procesrecht.

Welk boek las u het laatst?

De Nieuwsfabriek van Rob Wijnberg, waarin wordt uitgelegd hoe de media ons wereldbeeld (ver)vormen.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Als mijn echtgenote en dochters niet mee mogen, Daniel Kahneman (psycholoog die de Nobelprijs voor de economie won).

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven