Mr. van de week: Gerard Tangenberg

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Gerard Tangenberg
Foto Raad voor de rechtspraak

Mr. van de week is Gerard Tangenberg. Hij is Rosa Jansen opgevolgd als voorzitter van het College van Bestuur van de SSR die de opleidingen voor rechters en officieren van justitie verzorgt. Tangenberg was rechterlijk bestuurslid van de Rechtbank Noord-Nederland.

Rosa Jansen opvolgen, die negen jaar lang het boegbeeld was van de SSR, lijkt ons een forse uitdaging.

Ik vind het een eer in de voetsporen van Rosa Jansen te mogen treden. Samen met de medewerkers van SSR en de collega’s in de gerechten en bij de parketten heeft zij SSR verder uitgebouwd tot het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie.

U wordt nu manager. Gaat u het rechtspreken en alles wat daar bij hoort missen?

Als bestuurder van de rechtbank Noord-Nederland kwam ik al veel minder aan rechtspreken toe dan in mijn rechterlijke functies daarvoor. Ik vind het wel belangrijk ook als rechter actief te blijven, mijn vak bij te houden en in de praktijk te blijven ondervinden wat er speelt. Daarom zal ik met enige regelmaat, met name in het gerechtshof Den Haag, rechtspraak blijven beoefenen.

Vorige week kwam het rapport ‘Opleidingsvisitatie Rechtspraak 2016’ naar buiten. Daarin werd onder meer gesteld dat ‘de SSR goed is in zenden en slecht in luisteren’. Bent u daarvan geschrokken?

Het is goed dat de Opleidingsvisitatiecommissie heeft gekeken naar de permanente educatie in de gerechten en naar de nieuwe initiële opleiding tot rechter. SSR is gecomplimenteerd met de snelle totstandkoming van die gedegen nieuwe rechtersopleiding.

Er is op het gebied van het aanbod van SSR voor de permanente educatie nog wel wat te verbeteren. We kunnen nog meer en sneller aansluiting krijgen bij hetgeen de gerechten nodig hebben. Dat is juist in deze periode waarin met het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) aan modernisering en digitalisering van de rechtspraak wordt gewerkt een belangrijke opdracht. Bij de opleidingsaspecten van dat programma is SSR al goed aangesloten.

Ook zijn er recent stappen gezet om intensief samen te werken met een ander belangrijk Rechtspraakproject: Organisatie van kennis, een project dat met name gericht is op de versterking van kennisdeling in de Rechtspraak.

Zoals de Opleidingsvisitatiecommissie al aangeeft: effectieve communicatie vraagt inspanning van iedereen. SSR zal die inspanning graag leveren en samen met alle medewerkers van SSR wil ik mij graag inzetten voor de versterking van de samenwerking met de gerechten en de parketten.

Wat is het belangrijkste dat u wilt bereiken tijdens uw voorzitterschap?

De versterking van de samenwerking tussen SSR met de gerechten en de parketten.

Als u het voor het zeggen had dan?

Met de verhuizing van SSR van Zutphen naar Utrecht kwam SSR meer centraal in het land, maar verloor helaas de eigen campus. Ik zou graag weer een vaste ontmoetingsplaats voor rechters, officieren van justitie en juridische ondersteuning van de gerechten en de parketten willen laten terugkeren. De professionele ontmoeting, het praten over het vak en het uitwisselen van gedachten over de rechtspleging is naast de overdracht van kennis en vaardigheden heel belangrijk voor de rechterlijke organisatie.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Ik ben net vijftig geworden, ik hoop nog een lange juridische carrière te mogen hebben. Mijn recente benoeming is natuurlijk het hoogtepunt tot nu toe.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Mijn rechtenstudie in Groningen heeft me een prachtige basis gegeven als jurist, in mijn raio-opleiding heb ik echt het rechtersvak geleerd. Ik dank veel aan mijn opleiders in en buiten die gerechten in Den Haag en Rotterdam.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?

Ach, misschien dat ik als clubscheidsrechter wekelijks hockeywedstrijden fluit?

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Natuurlijk www.rechtspraak.nl en www.ssr.nl.

Welk boek las u het laatst?

Ik ben net begonnen in ‘The Death of Expertise’ door Tom Nichols. Centrale stelling in het boek is dat kennis niet belangrijk meer gevonden wordt, maar de emotie achter het verhaal juist wel. “Er gaat iets vreselijk mis. We zijn geobsedeerd geraakt door het aanbidden van onze eigen onwetendheid”. Daar wil ik graag meer van weten.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Als ik al de cel in zou moeten, dan met mijn echtgenote.

Delen:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email

Over Mr.

Mr. is hét platform voor juristen. Mr. bericht over actuele zaken in de juridische wereld en belicht en becommentarieert deze vanuit een onafhankelijke positie. Mr. richt zich op alle in Nederland actieve juristen en WO-rechtenstudenten.

Volg MR. op social media

Service menu

Contactgegevens

Uitgeverij Mr. bv
Paul Krugerkade 45
2021 BN Haarlem
Uitgever: Charley Beerman
E-mail: beerman@mr-magazine.nl