Mr. van de week

Mr. van de week: Hans-Jan van Kralingen

Mr. van de week is Hans-Jan van Kralingen (1988), als promovendus verbonden aan de afdeling Rechtsgeschiedenis van de Universiteit Leiden. Vrijdag 20 oktober hield hij een lezing voor de Nederlands-Belgische Studiekring voor Rechtsgeschiedenis, over de historische wortels van het beginsel van ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht.

Leg het nog één keer uit: waarom zouden we kennis moeten nemen van rechtsgeschiedenis? De Romeinen zijn toch al lang weg?
Je kunt een rechtsregel pas begrijpen als je weet waar die rechtsregel vandaan komt. Van een heel aantal regels uit het huidige burgerlijk recht ligt de achtergrond in het Romeinse recht. Vandaar dat het nuttig is om kennis te nemen van het Romeinse recht. Het is daarnaast ook nodig om kennis te nemen van de rechtsgeschiedenis die er tussen het huidige recht en het Romeinse recht ligt. Sommige leerstukken zijn namelijk pas in de Middeleeuwen of nog later gevormd. Overigens is het een misverstand dat het Romeinse recht in bepaalde landen gerecipieerd is, omdat de Romeinen in die landen zijn geweest. In Zuid-Afrika geldt bijvoorbeeld ook Romeins recht, het ‘Romeins-Hollands recht’, terwijl de Romeinen, voor zover we weten, nooit in Zuid-Afrika zijn geweest… De receptie van het Romeinse recht is – kort gezegd – via de bestudering van het Romeinse recht aan de universiteiten verlopen.

U studeerde ook Grieks en Latijn – ooit was dat een voorwaarde om rechten te kunnen studeren. Welke meerwaarde heeft die talenkennis voor een huidige advocaat of rechter?
Taal is het belangrijkste instrument dat een jurist heeft. Een goede taalbeheersing is dus van groot belang. Bij de studie Grieks en Latijn leer je veel over de wijze waarop taal werkt en wat je ermee kunt doen. Hoe overtuig je iemand? Hoe bouw je een redevoering op? De Grieken en Romeinen dachten daar al over na. Die wijsheid van de Grieken en Romeinen zou een advocaat of een rechter ook nu nog kunnen gebruiken. De kennis van Grieks en Latijn komt natuurlijk ook van pas bij het lezen van juridische teksten uit het verleden.

Wat is, in drie zinnen, ‘ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht’?
Het betekent dat het gehele onderpand bezwaard blijft, zolang nog niet de gehele verzekerde vordering is voldaan. Daarnaast kan de zekerheidsnemer de gehele verzekerde vordering op elk deel van het onderpand verhalen. Hij kan dus niet worden gedwongen zijn verhaal te verdelen over de bezwaarde goederen.

Moeten wij, als wij de discussies over de hypotheekrenteaftrek nog kunnen begrijpen, ook terug naar de Romeinen?
De Romeinen zouden de juridische redenering achter de hypotheekrenteaftrek hebben gewaardeerd.

Als u het voor het zeggen had dan…?
Dan zou ik laptopgebruik tijdens werkgroepen terugdringen, zodat studenten actiever mee (kunnen) doen tijdens de werkgroep.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?
Tot nu toe is dat mijn werk als promovendus aan de Leidse rechtenfaculteit: in een inspirerende omgeving onderzoek doen en lesgeven.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?
Aan het begin van mijn onderzoek heb ik veel gebruik gemaakt van een boek over het pandrecht van de Duitse jurist Heinrich Dernburg. Dat werk inspireerde mij toen en het inspireert nog steeds. Het is een monografie van honderden pagina’s waarin vrijwel alle denkbare vraagstukken rondom het pandrecht op een heldere wijze worden behandeld.

Welk wetsartikel vindt u het mooist?
Artikel 3:230 BW, het artikel over de ondeelbaarheid van het pand- en hypotheekrecht.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?
www.legalintelligence.com

Welk boek las u het laatst?
The Pickwick Papers van Charles Dickens. Het is een ontzettend humoristisch boek van een jonge Charles Dickens, waarin diens talent om karakters en situaties te beschrijven al duidelijk naar voren komt.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?
Met mijn vrouw.

Wilt u geen belangrijk juridisch nieuws meer missen?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Over de auteur

redactie Mr.

redactie Mr.

Recente vacatures

Recente vacatures