Mr. van de week: Jan Brouwer

Delen:

Jan Brouwer

Mr. van de week is prof.mr. Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de Rijks Universiteit Groningen. Brouwer kreeg op vrijdag 20 januari de prijs voor de beste AB-annotatie in AB Rechtspraak Bestuursrecht. Hij scheef de noot bij de uitspraak van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State over de inbeslagname van de gevaarlijke hond Diesel.

U schrijft in uw noot: “Diesel is behalve een brandstof en een trendy spijkerbroekenmerk, ook een beruchte hond in de gemeente Son en Breugel. Hij heeft een aanzienlijke hoeveelheid bijtincidenten op zijn naam staan.” U bent niet vies van onderkoelde humor?

Humor is erg belangrijk in het leven. Van een bekend trainingsbureau ontvang ik elke maand tien tips om dingen beter te doen in het leven. De tiende tip is altijd: vergeet nooit te lachen. Ik ben het daar graag mee eens. Elke vorm van humor – ook de onderkoelde – kan een functie hebben. Zelfspot heeft de belangrijkste functie: hij voorkomt dat je je vertilt aan je eigen gewichtigheid. Niet onbelangrijk in het huidige tijdsgewricht.

De burgemeester liet de hond in beslag nemen. Hoe liep het verder af met Diesel?

Diesel kwam eerst in een opvangtehuis voor agressieve honden. Uiteindelijk is besloten hem af te maken op kosten van zijn eigenaren. De Afdeling bestuursrechtspraak spreekt eufemistisch van euthanaseren. Dat is goed bedoeld, maar het verdriet van zijn baasjes zal er niet minder om zijn geweest. Ik weet wat het is om je hond te verliezen.

Wat is de belangrijkste les die burgemeesters kunnen trekken als het gaat om het in beslag nemen van gevaarlijke honden?

Als het gaat om de belangrijkste les uit mijn commentaar, dan is het dat burgemeesters voortaan de juiste bevoegdheid moeten aanwenden. Die werd in het geval van Diesel niet toegepast. De bevoegdheid om een kortlopende ordemaatregel te nemen, is een geheel andere dan de bevoegdheid om een herstelsanctie met kostenverhaal op te leggen.

Waarom wilde u graag een noot schrijven bij deze uitspraak?

De roep om openbare orde en veiligheid is tegenwoordig sterk. Burgemeesters proberen die koste wat kost te beantwoorden. Openbare orde en veiligheid is een politiek gevoelige portefeuille. Burgemeesters verliezen echter nogal eens het rechtsstatelijke perspectief uit het oog. Dat was ook in deze zaak het geval. Als onafhankelijk jurist voel ik mij geroepen om daar op te wijzen.

Wat is voor u het leukste aan het schrijven van een noot?

Een noot is het kortste wetenschappelijke genre. Er mag geen woord te veel in staan en de redenering moet zuiver als bronwater zijn. Dit zijn twee leuke uitdagingen.

Als u het voor het zeggen had dan?

Niemand heeft in ons land voorafgaand verlof nodig voor het openbaren van gedachten en gevoelens, volgens artikel 7 Grondwet. Voor een wetenschapper heeft dit wel een heel bijzondere waarde. Ik heb daarom nooit het gevoel het niet voor het zeggen te hebben, zij het dat er maar zelden naar me wordt geluisterd.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Ik ben gevormd in een teamsport. Ik geniet daarom enorm van de successen die wij de laatste jaren collectief boeken als Centrum voor Openbare orde en Veiligheid van de RUG.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

In de beginjaren van mijn wetenschappelijke bestaan was mijn grote voorbeeld mijn promotor prof. mr. E. A. Alkema: een bescheiden mens, maar een groot jurist met een prachtige schrijfstijl .

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?

Misschien dat ik ooit als professional volleybal in Frankrijk speelde.  Ik durf dat nu wel te bekennen. Vroeger, toen topsport in universitaire kringen ‘mal vu’ was, zweeg ik daar angstvallig over.

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Legal Intelligence is ongetwijfeld de site die ik het meest raadpleeg.

Welk boek las u het laatst?

‘Een klein leven’ van de Amerikaanse schrijfster Hanya Yanagihara; een aangrijpend boek over onder meer de betekenis van vriendschap.

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Met een goede vriend, zodat we tijd zouden hebben alles te bespreken waar we nu niet aan toekomen.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven