Mr. van de week: Marcel de Zwaan

Delen:

Marce de Zwaan
Foto Bremer & De Zwaan

Mr. van de week is Marcel de Zwaan. De advocaat bij Bremer & De Zwaan is door de minister van Veiligheid en Justitie benoemd tot lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA).

Lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten: da’s een mond vol. U heeft op een verjaardag waarschijnlijk wel wat uit te leggen als ze u vragen wat u gaat doen.

Sterker nog; ik heb mijzelf nog wel wat uit te leggen als ik mij afvraag wat ik ga doen. Ik kom in het College omdat ik iets weet van het auteursrecht. Dat wil overigens niet zeggen dat ik niet een uitgesproken notie heb van de maatschappelijke functie van het toezicht op de collectieve beheersorganisaties (de ‘C.B.O’s’ red.). Als advocaat maak je de C.B.O.’s van nabij mee, zowel vanuit het perspectief van de gebruiker als van de maker, of uitvoerder van beschermd werk, Er zijn daardoor tal van thema’s en ervaringen die mijn bijzondere aandacht zullen bepalen als ik vanuit het perspectief van de toezichthouder naar de C.B.O.’s ga kijken. Net als op verjaardagen moet ik het helaas bij deze uitleg laten.

U volgt de illustere Toon Huydecoper op. Dat schept verwachtingen.

De schoenmaat van de heer Huydecoper is inderdaad indrukwekkend. Ik probeer desalniettemin zonder schroom en met plezier in zijn voetsporen te treden. In de korte tijd dat ik als aspirant lid van het college hem heb meegemaakt, vond ik zijn wijze van optreden even ontspannen als to the point. Ik zal sowieso mijn eigen vorm moeten vinden, maar je kunt een slechtere voorganger hebben.

Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het toezicht op organisaties als BumaStemra?

De bedoeling van het College is dat voor alle C.B.O.’s de nieuwe wet (sinds 2016) die wij na implementatie van de richtlijn ‘ Collectief Beheer [2014/26/EU] hebben ‘levende werkelijkheid’ wordt. Ook voor BumaStemra. Doel daarvan is en blijft het om het vertrouwen in de C.B.O.’s levend te houden, in de ogen van rechthebbenden, betalingsplichtigen en het publiek in het algemeen.Dus ook voor BumaStemra geldt als kerndoel het zorgdragen voor verantwoorde incasso, voor snelle en rechtvaardige repartitie tegen verantwoorde kosten en maximale transparantie.

Op de website van het CvTA staat een lange tekst over het voorkómen van belangenverstrengelingen. Citaat: “Het enkele feit dat leden van het CvTA in een nevenfunctie te maken kunnen krijgen met een collectieve beheersorganisatie, betekent niet automatisch dat er sprake is van onverenigbaarheid van functies.” U ben als advocaat actief op de terreinen auteurs-, media- en informatierecht. Ziet u risico’s?

Gelukkig zie ik die risico’s en dat geldt evenzo voor het Ministerie dat voorafgaand aan de benoeming uitdrukkelijk vraagt naar de wijze waarop je hiermee om zult gaan. Ik heb daar weinig avontuurlijk op geantwoord dat ik niet van plan ben om als advocaat op te treden voor of tegen C.B.O’s en ingeval van twijfel mij graag met de Deken zal verstaan om een belangenconflict te vermijden. Hoe moeilijk het in de praktijk zal blijken om deze risico’s te vermijden kan ik niet onmiddellijk voorzien, al moet ik bekennen dat ik nog onlangs bij een heel leuke zaak dacht ‘verrek, die kan ik ook niet meer doen’.

Als u het voor het zeggen had dan?

Niet alleen politici weten dat het onverstandig is om te antwoorden op ‘wat als vragen’.

Wat is het hoogtepunt in uw juridische carrière?

Dat gaat uiteraard nog komen.

Wat of wie is in uw juridisch bestaan uw bron van inspiratie?

Het zijn de scherpzinnige denkers die ook iets durven, die mij inspireren. Josef Kohler en Ernst Hirsch Ballin noem ik graag.

Wat is over u niet bekend, wat wel interessant is?

Draai deze vraag om en stel hem aan een BN-er. Hij zal moeten zeggen ‘alles’ .

Welke juridische website raadpleegt u vaak?

Gaap.

Welk boek las u het laatst?

‘This side of paradise’ van F. Scott Fitzgerald

Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Sterk afhankelijk van de duur van de veroordeling.

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Scroll naar boven