Recordboete van 746 miljoen euro voor Amazon

Het mag dan hoogzomer zijn, in privacyland is het nooit komkommertijd. Werden we vorig jaar op ons vakantieadres ‘verblijd’ met de baanbrekende uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over afschaffing van het EU/US Privacy Shield, een jaar is het weer raak: een recordboete van maar liefst 746 miljoen euro voor Amazon.
(foto: Depositphotos-LucianMilasan)

Uit Amazon’s kwartaalrapportage (zie p. 13) aan de Amerikaanse Security and Exhange Commission (SEC) blijkt dat de Luxemburgse toezichthouder, de Commission nationale pour la protection des donées (CNPD), Amazon op 15 juli 2021 heeft beboet wegens het verwerken van persoonsgegevens in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook zou Amazon haar werkwijzen moeten aanpassen. Amazon geeft in haar SEC-filing overduidelijk aan het hier niet mee eens te zijn: “We believe the CNPD’s decision to be without merit and intend to defend ourselves vigorously in this matter.”

U vraagt zich wellicht af: wat heeft de Luxemburgse toezichthouder met Amazon te maken? Amazon heeft haar Europese hoofdkantoor in Luxemburg. Daarom is op basis van het ‘one-stop-shop’-mechanisme van artikel 56 AVG, de CNPD bevoegd om bij grensoverschrijdende gegevensverwerkingen mede namens andere betrokken nationale toezichthouders tot handhaving van de AVG over te gaan. Als leidende toezichthouder moet zij haar beslissingen wel afstemmen met de andere betrokken toezichthouders (zie artikel 60 AVG).

Maar wat is er nu feitelijk aan de hand? Dat is niet helemaal duidelijk, omdat de beslissing van de Luxemburgse toezichthouder niet is gepubliceerd. De CNPD heeft uitsluitend een korte verklaring afgegeven dat er inderdaad een boete is opgelegd, maar dat zij gebonden is aan geheimhouding en zich niet uit kan laten over individuele zaken. Ook wordt het publiceren van het handhavingsbesluit naar Luxemburgs recht als een aanvullende sanctie beschouwd, die pas kan worden opgelegd als alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. In diverse berichten in de media wordt de suggestie gewekt dat het gaat om het onrechtmatige gebruik van klantgegevens door Amazon voor gepersonaliseerde advertenties. Startpunt van de boete zou een klacht zijn die de Franse privacybelangenorganisatie La Quadrature du Net namens meer dan 10.000 consumenten heeft ingediend tegen onder meer Amazon. Amazon zou, volgens La Quadrature du Net, klanten voor commerciële doeleinden manipuleren door te bepalen welke advertenties en informatie ze ontvangen, zonder dat de hiervoor benodigde toestemming van de klanten wordt verkregen. Het is niet het eerste ‘succes’ dat La Quadrature du Net op haar conto mag schrijven: de door haar ingediende klacht was ook het ‘startpunt’ voor de hoogste boete die tot 15 juli jl. onder de AVG was opgelegd, te weten een boete van 50 miljoen euro aan Google.
De hoogte van de boete voor Amazon is ook opvallend, omdat eerder in de pers informatie uitlekte over het concept-boetebesluit van de CNPD dat is gestuurd naar de andere betrokken privacytoezichthouders. Hierin werd nog gesproken over een boete van 349 miljoen euro. Het lijkt erop dat meerdere betrokken toezichthouders de voorgestelde boete te laag vonden.

Hoewel het de vraag is of deze recordboete uiteindelijk stand houdt, is één ding duidelijk: de AVG heeft nu echt tanden gekregen. Volgende zomer ga ik half juli maar even niet (of naar Luxemburg 😊) met vakantie!

Delen:

Het belangrijkste nieuws wekelijks in uw inbox?

Abonneer u op de Mr. nieuwsbrief: elke dinsdag rond de lunch een update van het nieuws van de afgelopen week, de laatste loopbaanwijzigingen en de recentste vacatures. Meld u direct aan en ontvang elke dinsdag de Mr. nieuwsbrief.

Meest gelezen berichten

Van onze kennispartners

Juridische vacatures

Scroll naar boven